14-04-05

The Quotomatic Below

Pride and Punishment

It will be quite a laugh, then, when the Constitution gets rejected: if the 'non' is ahead in the polls, it's in part because elite anti-Americanism, for so long the basis of French foreign policy, has finally spilled its banks -- and is now threatening to submerge precisely those who have most benefited from it. - David

Last of the international Belgians

Tenslotte, wat te denken van dat aanmatigend Belgie, heeft Vlaanderen Belgie nodig? Tot op vandaag is het zo dat niets van wat in Vlaanderen gepresteerd wordt op enig manier bevorderd wordt door het bestaan van Belgie. Integendeel, Belgie is voor Vlaanderen een negatieve kracht, een blok aan het been. Belgie gedraagt zich openlijk vijandig tegenover Vlaanderen, zijn grondgebied en taal, en op dit kwalijke gebied is José Happart zonder enige twijfel de grootste Belg. De schadelijke Belgische politieke constructie mag - wat de Vlamingen betreft - zo vlug mogelijk verdwijnen, en ja hoor, dàt zal pas gevierd worden. - Guido Steenhoudt

11:29 Gepost door GMT +1/+2 (c) 2006 The dog --- WHAT'S YOUR OPINION? / WAT IS UW GEDACHT? | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.